ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਕੈਂਪ
ਸਕੂਲਾਂ$ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ
ਯੁਵਕ ਲੀਡਰFਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ
ਹਖ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ”ਜੀ ਆਇਆਂ ੱ# ਸਮਾਗਮ
ਦੇF ਪੱਧਰੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ)
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਿਵਸ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕਾਨਖ਼ਰੰਸਾਂ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਿਦਅਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਕਿੱਤਾ ਚੁਨਣ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮFਵਰਾ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜFਾਲਾਵਾਂ
Fਬਦ ਗੁਰੂ ਸਮਾਗਮ
ਸਲਾਈਡ Fੋਅ
ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ
ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿਵਸ
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਮਰ ਸਕੂਲ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ
ਹਖ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਵਸ
ਯੁਵਕ ਲਿਖਾਰੀ ਕਾਰਜFਾਲਾ
ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਿਵਸ
ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਮੇਲਨ
ਨFਾ ਛਡਾਉ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੁਹਿੰਮ
ਕੇਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹਿੰਮ
ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡੋ ਮੁਹਿੰਮ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਾਂ
ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ
ਨੌ ਬਹਾਰ ਆਮਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ
ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਹਖ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਲੜੀਆਂ

ਸਵੈ-ਰੁਗ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ (ੜਰ;ਚਅਵਕਕਗਤ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇFਨ
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜFਾਲਾਵਾਂ
ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
॥ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪਸ
ਅੰਤਰ-ਰਾFਟਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ
ਇਸਤਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
F॥ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਿਵਸ
ਲੜਕੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਿਲਾਈ ਕੇਂਦਰ
ਆਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ
ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ
ਆਸ ਕਿਰਨ-ਨFਾ ਛੁਡਾਊ ਕੌਂਸਲੰਿਗ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ